ἔκκειμαι

ἔκκειμαι, serving as [voice] Pass. of ἐκτίθημι,
A to be cast out or exposed, ἐπορᾶν ἐκκείμενον (sc. τὸν παῖδα) Hdt.1.110, cf. 122, Longus 1.3;

ἁπλοῦν τὸ ἦθος καὶ παντὶ ἰδεῖν ἐκκείμενον D.H.Rh.10.1

.
2 of public notices, decrees, etc., to be set up in public, posted up,

ἵν' ἐκκέοιτο πρὸ τῶν ἐπωνύμων D.21.103

, cf. 58.9; to be set forth,

ἡ ἐμὴ προθυμία ἐκκείσθω POxy.220 vi5

;

ἐκκειμένων οὖν τῶν βίων Plu.Comp.Ages.Pomp.1

.
3 to be proposed,

ὁ σκοπὸς ἐ. καλῶς Arist.Pol.1331b31

;

μισθοὶ παρὰ βασιλέως ἔκκεινται Str.15.1.46

;

ἔλασσον τοῦ ἐκκειμένου SIG577.66

(Milet., iii/ii B.C.).
4 c. dat., to be exposed to, be at the mercy of, Str.5.2.6, Alciphr.3.29;

τύχαις Plot.6.8.15

;

τῷ μέλλοντι Id.3.6.18

; also

πρὸς τὸ πάσχειν Procl.Inst.80

.
5 to be set forth, expounded, Arist.Rh. 1419b23; in logical sense, Id.Top.103b29, cf. APr.48a8, Epicur.Nat. 28.1, Phld.Sign.19, etc.
6 Geom., to be set out, 'taken', ἐκκείσθω κύκλος, ὁ ἐκκείμενος κῶνος, Archim.Sph.Cyl.1.5,28.
II c. gen., fall from out, be left bare of,

μηροὶ..ἐξέκειντο πιμελῆς S.Ant.1011

.
2 project,

ἐκκειμένη εἰς θάλατταν ἄκρα Str.5.4.8

;

πύργοι ἔξω ἐκκείμενοι D.C.74.10

;

στέρνα προέχοντα καὶ ἐκκείμενα Philostr.Gym.35

;

φλέβες ἐκκ. Gal.17(2).97

; in painting, stand out, Philostr.Im.2.1.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἔκκειμαι — to be cast out pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • έκκειμαι — (AM ἔκκειμαι) Ι. είμαι ανηρτημένος για να μπορεί να μέ διαβάζει το κοινό («έκκειται το πινάκιον») αρχ. μσν. πέφτω έξω, βρίσκομαι έξω αρχ. 1. επιδεικνύω 2. προβάλλω, φαίνομαι έξω από κάτι 3. (για μέλη τού σώματος) είμαι ακάλυπτος, γυμνός 4. είμαι… …   Dictionary of Greek

 • ἐκκειμένων — ἔκκειμαι to be cast out perf part mp fem gen pl ἔκκειμαι to be cast out perf part mp masc/neut gen pl ἔκκειμαι to be cast out pres part mp fem gen pl ἔκκειμαι to be cast out pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκκείμενον — ἔκκειμαι to be cast out perf part mp masc acc sg ἔκκειμαι to be cast out perf part mp neut nom/voc/acc sg ἔκκειμαι to be cast out pres part mp masc acc sg ἔκκειμαι to be cast out pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκκειμέναις — ἔκκειμαι to be cast out perf part mp fem dat pl ἔκκειμαι to be cast out pres part mp fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκκειμένη — ἔκκειμαι to be cast out perf part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) ἔκκειμαι to be cast out pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκκειμένην — ἔκκειμαι to be cast out perf part mp fem acc sg (attic epic ionic) ἔκκειμαι to be cast out pres part mp fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκκειμένης — ἔκκειμαι to be cast out perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) ἔκκειμαι to be cast out pres part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκκειμένοις — ἔκκειμαι to be cast out perf part mp masc/neut dat pl ἔκκειμαι to be cast out pres part mp masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκκειμένου — ἔκκειμαι to be cast out perf part mp masc/neut gen sg ἔκκειμαι to be cast out pres part mp masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐκκειμένους — ἔκκειμαι to be cast out perf part mp masc acc pl ἔκκειμαι to be cast out pres part mp masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.